Archive for January, 2014

Linux Komutlar

Genel Komutlar
wget bulunduğunuz dizine download etmenizi sağlar
ls Dizinde bulunan herşeyi listeler.
ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.
ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.
tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.
tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.
gunzip Uzantısı .gz olan dosları açar.
cp Dosyayı kopyalar.
mv Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar ya da dosya adını değiştirir.
mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.
rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.
rm Dosya silmenizi sağlar.
rm -rf Dizin silmenizi sağlar.
cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.
cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
cd / En üst dizine çıkmanızı sağlar.
cd ~ kullanıcının ev dizinine geçmenizi sağlar.
pwd O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.
pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.
ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.
lynx Belirtilen siteyi görüntüler.
df Harddisk istatistiklerini gösterir.
quota Disk kullanımınızı gösterir.
uname İşletim sisteiminin durumunu gösterir.
whoami Kendi bilgilerinizi gösterir.
who Sunucuya bağlı olanları gösterir.
last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.
whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
BitchX IRC programını çalıştırır.
mail Postalarınızı kontrol eder.
ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.
ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.
ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.
kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.
kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.
killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.
man Komut hakkında yardım görüntüler
passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.
vhosts ya da vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)
ROOTMAKİNADAN İP ÖĞRENME: ip addr
ROOTTA HESAP AÇMAK : adduser login & chown mavigok /home/login & passwd pass1 , passwd pass2
reboot: Sunucuya restart atar
service mysql restart: mysql restart atar
service httpd restart: apache ye restart atar
service httpd stop : Sitelere ulaşımı kapatır
apf -d ipadresi : verilen ipe ban atar
service apf restart : apf ye restart atar
netstat -n : sunucuya baglanan ipleri gösterir
netstat -a sunucuya baglanan reseller ipleri gösterir(Proxy kullanmanız fark etmez her zaman gercek cıkış ipi görünür)
pico : ssh üzerinden text editor ile dosya içeriğini görme ve düzenlemeye yarar.
top : Sistem cpu kulalnımını gösterir.
uptime : Uptime Durumu

Dosya İndirme
wget http://www.baskoylu.net/test.rar
IP Adresi Yasaklama
*iptables -A INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP
IP Adresi Yasak Kaldırma
*iptables -X INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP
Sunucuya Dosya Çekme
*wget http://www.indirilecek-dosya-adresi.com/ornek-dosya.rar
ZIP dosyasını çıkartma/açma
*unzip dosya.zip
TAR.GZ dosyasını çıkartma/açma
*tar -zxvf dosya.tar.gz
GZIP dosyasını çıkartma/açma
*gunzip dosya.tar.gz
Dosya Sıkıştırmak
*tar cvzf dosyam.tar.gz sıkıştırılacak-dosya
SQL Yükleme
*mysql -h dbname -u dbuser -p dbpasword < dbname.sql

Advertisements

, ,

Leave a comment

Glasshfish: Unable to start server due following issues: java.lang.NullPointerException

Unable to start server due following issues: java.lang.NullPointerException

Eclipse içinde glassfish kurulumunu tamamladınız fakat server start olmuyorsa ve yukarıdaki hatayı alıyorsanız.

When starting glassfish server, if you get “Unable to start server due following issues: java.lang.NullPointerException” exception, it is probably because of the localization settings of eclipse. To change eclipse’s localization settings:

Open eclipse.ini file which is located in your eclipse installation directory (in the same folder with eclipse.exe).
Add -Duser.language=en in the bottom of your eclipse.ini.
Restart eclipse.

Leave a comment

Glassfish Kurulum

GlasshFish Java EE 7 ile birlikte kurulabilir. ben daha önceden Java SE Development Kit 7 kurduğum icin

GlasshFish Zip olarak bu adresten indirdim.

1- kurulum
unzip glassfish-4.0.zip

2- Server’ı başlatma
glassfish4\bin\asadmin start-domain

start_glashFish

3- admin console’dan çalıştırma
http://localhost:4848

glasfish_localhost

Eclipse Glassfish Kurulumu

1. JRE kurulumu
Glash Fish jre olarak full jdk ister. jre yetmez. kurarken hata alırsınız.

glasfish_requires_jdk

2. Window> show view > other > server

3. Glash Fish Adator kurulumu.
new server >
Dowload additional adaptor linkine tıkplayıp.
eclipse_glasfish_adaptor

GlashFish adaptoru bulup kurup. Eclipse yeniden başlatılacak.

4. sağ click new server
eclipse_glasfish_server_1

eclipse_glasfish_server_2

Next
eclipse_glasfish_server_3

Next
eclipse_glasfish_server_4

3 Comments